2022, objects

狛犬 | 2022 | 135×100×150mm | 和紙、胡粉、アクリル

狛犬
135×100×150mm

狛犬 | 2022 | 135×100×150mm | 和紙、胡粉、アクリル

狛犬
135×100×150mm

狛犬 | 2022 | 135×100×150mm | 和紙、胡粉、アクリル

狛犬
135×100×150mm

狛犬 | 2022 | 135×100×150mm | 和紙、胡粉、アクリル

狛犬
135×100×150mm

狛犬 | 2022 | 135×100×150mm | 和紙、胡粉、アクリル

狛犬
135×100×150mm

 

2021−22 張り子(全部)

2021−22 張り子(全部)

青梅の石 | 2022 | 125×75×60mm | 和紙、胡粉、アクリル

青梅の石
125×75×60mm

青梅の石 | 2022 | 125×75×60mm | 和紙、胡粉、アクリル

青梅の石
125×75×60mm

 

青梅の石 | 2022 | 125×75×60mm | 和紙、胡粉、アクリル

青梅の石
125×75×60mm

青梅の石 | 2022 | 125×75×60mm | 和紙、胡粉、アクリル

青梅の石
125×75×60mm

 

浅川の石1 | 2022 | 60×65×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石1
60×65×25mm

浅川の石1 | 2022 | 60×65×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石1
60×65×25mm

 

浅川の石1 | 2022 | 60×65×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石1
60×65×25mm

浅川の石1 | 2022 | 60×65×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石1
60×65×25mm

 

浅川の石2 | 2022 | 40×60×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石2
40×60×30mm

浅川の石2 | 2022 | 40×60×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石2
40×60×30mm

 

浅川の石2 | 2022 | 40×60×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石2
40×60×30mm

浅川の石2 | 2022 | 40×60×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石2
40×60×30mm

 

浅川の石3 | 2022 | 30×50×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石3
30×50×25mm

浅川の石3 | 2022 | 30×50×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石3
30×50×25mm

 

浅川の石3 | 2022 | 30×50×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石3
30×50×25mm

浅川の石3 | 2022 | 30×50×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石3
30×50×25mm

 

浅川の石4 | 2022 | 45×45×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石4
45×45×20mm

浅川の石4 | 2022 | 45×45×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石4
45×45×20mm

 

浅川の石4 | 2022 | 45×45×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石4
45×45×20mm

浅川の石4 | 2022 | 45×45×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石4
45×45×20mm

 

浅川の石5 | 2022 | 35×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石5
35×55×20mm

浅川の石5 | 2022 | 35×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石5
35×55×20mm

 

浅川の石5 | 2022 | 35×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石5
35×55×20mm

浅川の石5 | 2022 | 35×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

浅川の石5
35×55×20mm

 

大沢の石19 | 2022 | 50×85×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石19
50×85×30mm

大沢の石19 | 2022 | 50×85×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石19
50×85×30mm

 

大沢の石19 | 2022 | 50×85×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石19
50×85×30mm

大沢の石19 | 2022 | 50×85×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石19
50×85×30mm

 

大沢の石20 | 2022 | 45×50×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石20
45×50×30mm

大沢の石20 | 2022 | 45×50×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石20
45×50×30mm

 

大沢の石20 | 2022 | 45×50×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石20
45×50×30mm

大沢の石20 | 2022 | 45×50×30mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石20
45×50×30mm

 

大沢の石21 | 2022 | 40×50×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石21
40×50×20mm

大沢の石21 | 2022 | 40×50×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石21
40×50×20mm

 

大沢の石21 | 2022 | 40×50×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石21
40×50×20mm

大沢の石21 | 2022 | 40×50×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石21
40×50×20mm

 

大沢の石22 | 2022 | 40×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石22
40×55×20mm

大沢の石22 | 2022 | 40×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石22
40×55×20mm

 

大沢の石22 | 2022 | 40×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石22
40×55×20mm

大沢の石22 | 2022 | 40×55×20mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石22
40×55×20mm

 

大沢の石23 | 2022 | 35×55×15mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石23
35×55×15mm

大沢の石23 | 2022 | 35×55×15mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石23
35×55×15mm

 

大沢の石23 | 2022 | 35×55×15mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石23
35×55×15mm

大沢の石23 | 2022 | 35×55×15mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石23
35×55×15mm

 

大沢の石24 | 2022 | 40×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石24
40×45×25mm

大沢の石24 | 2022 | 40×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石24
40×45×25mm

 

大沢の石24 | 2022 | 40×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石24
40×45×25mm

大沢の石24 | 2022 | 40×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石24
40×45×25mm

 

大沢の石25 | 2022 | 30×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石25
30×45×25mm

大沢の石25 | 2022 | 30×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石25
30×45×25mm

 

大沢の石25 | 2022 | 30×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石25
30×45×25mm

大沢の石25 | 2022 | 30×45×25mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石25
30×45×25mm

 

大沢の石26 | 2022 | 55×50×50mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石26
55×50×50mm

大沢の石26 | 2022 | 55×50×50mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石26
55×50×50mm

 

大沢の石26 | 2022 | 55×50×50mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石26
55×50×50mm

大沢の石26 | 2022 | 55×50×50mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石26
55×50×50mm

 

大沢の石27 | 2022 | 75×60×55mm | 和紙、パルプ、ツユクサの葉、胡粉、アクリル

大沢の石27
75×60×55mm

大沢の石27 | 2022 | 75×60×55mm | 和紙、パルプ、ツユクサの葉、胡粉、アクリル

大沢の石27
75×60×55mm

 

大沢の石27 | 2022 | 75×60×55mm | 和紙、パルプ、ツユクサの葉、胡粉、アクリル

大沢の石27
75×60×55mm

大沢の石27 | 2022 | 75×60×55mm | 和紙、パルプ、ツユクサの葉、胡粉、アクリル

大沢の石27
75×60×55mm

 

大沢の石28 | 2022 | 100×80×70mm | 和紙、パルプ、ホトトギスの葉、胡粉、アクリル

大沢の石28
100×80×70mm

大沢の石28 | 2022 | 100×80×70mm | 和紙、パルプ、ホトトギスの葉、胡粉、アクリル

大沢の石28
100×80×70mm

 

大沢の石28 | 2022 | 100×80×70mm | 和紙、パルプ、ホトトギスの葉、胡粉、アクリル

大沢の石28
100×80×70mm

大沢の石28 | 2022 | 100×80×70mm | 和紙、パルプ、ホトトギスの葉、胡粉、アクリル

大沢の石28
100×80×70mm

 

大沢の石29 | 2022 | 75×120×45mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石29
75×120×45mm

大沢の石29 | 2022 | 75×120×45mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石29
75×120×45mm

 

大沢の石29 | 2022 | 75×120×45mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石29
75×120×45mm

大沢の石29 | 2022 | 75×120×45mm | 和紙、胡粉、アクリル

大沢の石29
75×120×45mm

 

菊角皿 | 2022 | 135×195×20mm | 和紙、パルプ、ビワの葉、アクリル

菊角皿
135×195×20mm

菊角皿 | 2022 | 135×195×20mm | 和紙、パルプ、ビワの葉、アクリル

菊角皿
135×195×20mm

 

菊大皿 | 2022 | φ320×55mm | 和紙、パルプ、ミツマタの葉、アクリル

菊大皿
φ320×55mm

菊大皿 | 2022 | φ320×55mm | 和紙、パルプ、ミツマタの葉、アクリル

菊大皿
φ320×55mm

菊大皿 | 2022 | φ320×55mm | 和紙、パルプ、ミツマタの葉、アクリル

菊大皿
φ320×55mm

菊大皿 | 2022 | φ320×55mm | 和紙、パルプ、ミツマタの葉、アクリル

菊大皿
φ320×55mm

菊大皿 | 2022 | φ320×55mm | 和紙、パルプ、ミツマタの葉、アクリル

菊大皿
φ320×55mm

 

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

ホウのクマ、鮭と | 2021-22 | 340×170×170mm | 和紙、パルプ、ホウの枝、アクリル

ホウのクマ、鮭と
340×170×170mm

 

土偶1 | 2021-22 | 120×100×45mm | 和紙、パルプ、里芋の茎、アクリル

土偶1
120×100×45mm

土偶1 | 2021-22 | 120×100×45mm | 和紙、パルプ、里芋の茎、アクリル

土偶1
120×100×45mm

土偶1 | 2021-22 | 120×100×45mm | 和紙、パルプ、里芋の茎、アクリル

土偶1
120×100×45mm

土偶1 | 2021-22 | 120×100×45mm | 和紙、パルプ、里芋の茎、アクリル

土偶1
120×100×45mm

土偶1 | 2021-22 | 120×100×45mm | 和紙、パルプ、里芋の茎、アクリル

土偶1
120×100×45mm

 

土偶2 | 2021-22 | 125×70×55mm | 和紙、パルプ、トチの枝、アクリル

土偶2
125×70×55mm

土偶2 | 2021-22 | 125×70×55mm | 和紙、パルプ、トチの枝、アクリル

土偶2
125×70×55mm

土偶2 | 2021-22 | 125×70×55mm | 和紙、パルプ、トチの枝、アクリル

土偶2
125×70×55mm

土偶2 | 2021-22 | 125×70×55mm | 和紙、パルプ、トチの枝、アクリル

土偶2
125×70×55mm

土偶2 | 2021-22 | 125×70×55mm | 和紙、パルプ、トチの枝、アクリル

土偶2
125×70×55mm

 

ササ皿 | 2021-22 | φ300×200mm | 和紙、パルプ、笹の葉、アクリル

ササ皿
φ300×200mm

ササ皿 | 2021-22 | φ300×200mm | 和紙、パルプ、笹の葉、アクリル

ササ皿
φ300×200mm

ササ皿 | 2021-22 | φ300×200mm | 和紙、パルプ、笹の葉、アクリル

ササ皿
φ300×200mm

ササ皿 | 2021-22 | φ300×200mm | 和紙、パルプ、笹の葉、アクリル

ササ皿
φ300×200mm

ササ皿 | 2021-22 | φ300×200mm | 和紙、パルプ、笹の葉、アクリル

ササ皿
φ300×200mm